Stadgar & protokoll

Stadgar

Nedan finner ni samfällighetens beslutade stadgar. Öppnas som PDF-fil.

Verksamhets-berätteslse


Nedan finner ni tidigare års verksamhetsberättelse. Öppnas som PDF-fil.

Protokoll

Nedan finner ni tidigare års årsprotokoll. Öppnas som PDF-fil.