Välkommen till Höglandet


Här samlar vi information om vad man behöver känna till som stugägare i vår samfällighetsförening och vad man som medlem ansvarar för.


Saknar ni någon information får ni gärna höra av er så försöker vi förtydliga och komplettera efter hand.Styrelsens Höglandets samfällighet

Välkommen till

Höglandets samfällighets hemsida


Hitta rätt

Hur kommunicerar vi?


Vi kommunicerar via olika kanaler beroende på typ av information. Läs mer om detta under Föreningens uppdrag och ansvar under kommunikation.


LÄNK TILL KOMMUNIKATION

Nyheter


I första hand kommunicerar vi nyheter via mejl, men viktiga nyheter publicerars även på hemsidan


LÄNK TILL NYHETER

Engagera dig i vår förenings utveckling

Vill man vara med och engagera sig i vår förening som stugägare, kan man bidra på flera sätt; i styrelsearbete, driva utredningspunkter, delta i arbetsgrupper.


Utöver föreningens uppdrag som styrelsen ansvarar för, kan alla medlemmar lyfta motioner på årsstämman. Beslutade motioner kan behöva utredas innan de verkställs. Läs om tidigare beslut i årstämmeprotokollen. 
Intresserad att sitta i vår förenings styrelse?
Vill du vara med och engagera dig lite extra i vår förening? I så fall kontaktar du valberedningen.


Länk till valberedningens kontaktuppgifter.

Man kan bidra till föreningens utveckling på flera sätt
Tycker man att steget in i styrelsen är stort så kan man också bidra till vår förenings utveckling genom att driva utredningspunkter eller delta i arbetsgrupper.


Kontakta styrelsen om du är intresserad.Kontaktuppgifter finns  här

Nyheter!

Information från grann-samfälligheten


Hovärksvägens samfällighetsförening (alla bokstavsvägar utmed Hovärksvägen) har bett oss informera alla om att deras nya återvinningsstation, som kommer tas i bruk vid årsskiftet, ENBART är till för deras medlemmar, vilket vi i Höglandets samfällighet självklart ska respektera.


Vi på Höglandet har vår sophantering vid Höglandsvägens infart samt att vi återvinner vid stationen bakom ICA.

Ny kanal för kommunikation inom föreningen - BOAPPA


För att kunna nå ut till alla våra medlemmar i föreningen har vi infört en ny kanal:


BOAPPA


Finns både som app till telefon och gränssnitt via dator.


Alla i föreningen ska ha fått inbjudan, så titta i era mejlboxar. Inbjudan skickades ut den 8 april. Hittar ni ingen inbjudan, kontakta styrelsen så skickar vi ut en ny.

Snart inför vi låsning av våra soptunnor


Inför årsstämmande mejlades det ut information och blankett för att hämta ut nycklar till soptunnorna. När lås är monterade kommer vi att informera om detta. Efter det kommer vi också att inför källsortering för matsopor.