Styrelsen och kontaktuppgifter

Det här är styrelsen och funktionärer

Ordförande:

Martin Petersson               070-661 43 15

Adress Lofsdalen:              Harrvägen 15

ordforande@lofsdalenhoglandet.se


Kassör:

Ann-Christine Wallberg       073-999 55 11

Adress Lofsdalen:               Harrvägen 25

kassor@lofsdalenhoglandet.se

 

Sekreterare/Kommunikation:

Marie Knutsson                   070-091 82 29

Adress Lofsdalen:               Gäddvägen 12

sekreterare@lofsdalenhoglandet.se


Ledamot vice ordförande:

Marcus Hennevelt              070-692 96 93

Adress Lofsdalen               Harrvägen 10

skoter@lofsdalenhoglandet.se


Ledamot:

Anna Rutland                     072-506 03 14

Adress Lofsdalen:              Forellvägen 10

ledarmot@lofsdalenhoglandet.se     


Suppleant:

Leif Ahlskog                         073-337 28 821

Adress Lofsdalen:                Laxvägen 12

suppleant@lofsdalenhoglandet.se


Vägfogde:

Claes Wixner                       070-668 16 37

Adress Lofsdalen:                Abborrvägen 4

vagfogde@lofsdalenhoglandet.se        

Valberedning:

Hannan Löfkvist                  073-738 77 84

Adress Lofsdalen:               Gösvägen 10

valberedning@lofsdalenhoglandet.se

 

Valberedning:

Gunilla Hansen Bering         076-879 74 01

Adress Lofsdalen:                Harrvägen 26

valberedning@lofsdalenhoglandet.se


Revisor:

Ulf Hjellum                         070-729 36 59

Adress Lofsdalen               Laxvägen 16

revisor@lofsdalenhoglandet.se


Revisorsuppleant:

Lars-Erik Falk                     070-294 68 62

Adress Lofsdalen:              Gäddvägen 6

revisor@lofsdalenhoglandet.se     

Skotergruppen sammankallande:

Marcus Hennevelt                070-692 96 93

Adress Lofsdalen                 Harrvägen 10

skoter@lofsdalenhoglandet.se

 

Skotergruppen:

Jan Löfgren                          070-374 49 48

Adress Lofsdalen:                Gösvägen 10

skoter@lofsdalenhoglandet.se


Skotergruppen:

Niklas Eriksson                  

Adress Lofsdalen: Harrvägen 25

skoter@lofsdalenhoglandet.se

Gemensam adress till styrelsen:


Det går också bra att mejla styrelsen direkt via fomulär nedan